“ Jedino što će ti pasti sa neba jesu sneg i kiša.