“ I wish you were in this room with me right now. I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you.
“ Ne, ne mrzim te. To je golema emocija. A ti si niko.
“ I pamtim naš prvi put. Ti si se pretvarala da se ne bojiš, ja sam se pretvarao da me nije briga. Pamtim i zadnji put kad sam te vidio, onaj dan kad sam te zauvijek izgubio. Ja sam se pretvarao da se ne bojim, tebe nije bilo briga.